تغییر اندازه فونت:
به نشریه الکترونیکی شرکت مخابرات لرستان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

پیشینه تاریخی موسیقی لرستان

کتاب پیشینه تاریخی موسیقی لرستان

نویسنده : سید محمد سیف زاده

ناشر : انتشارات افلاک

خرم آباد:1377

5

این کتاب در یک جلد تدوین شده است کتاب یاد شده و نویسنده در این اثر تلاش  می کند تاریخچه ای از موسیقی لرستان از دوران کاسی ها تا کنون ارائه دهد. برای حصول به این منظور او از روایات نیز استفاده می کند  که بیشتر روایات نقل شده از امام قلی امامی مشهور به عزیزی و نجفعلی میرزایی است.بخشی از کتاب نیز به تصاویر اختصاص دارد؛ تصاویری از سفال ها و نوازندگان و ترانه های مربوط به گونه های مختلف موسیقی محلی لرستان است.  عناوین کتاب در بخش های ذیل دسته بندی شده اند:

نویسنده در مقدمه می نویسد که آواها و نواهایی که طنین پرشکوهشان در لحظه لحظه زندگی یاری دهنده ی تن های خسته است از تولد تا سور و از سور تا سوگ در فراق و وصال بهترینهای ایل و تبار ، زیباترین واژه ها را سروده اند و یا در هنگامه کار و تلاش ، در مشک زنی ، درو ، خرمنکوبی ، شیردوشی و حتی به گاه خواب و آرمیدن نغمه های زیبای شبانه را فراموش نکرده اند .

موسیقی محلی لرستان :

نویسنده موسیقی محلی لرستان را از دیدگاه محتوایی و موضوعی مد نظر قرار داده که بر اساس آن به اجزای زیر تقسیم می شود:

1 ) موسیقی و ترانه های غنایی و عاشقانه            2 ) موسیقی و ترانه های حماسی و رزمی

3 ) موسیقی و ترانه های سوگواری

4 ) موسیقی و ترانه های فصول ( فصل بهار ، فصل پائیز ، ماههای فصل بهار ، ماههای فصل پائیز ،ماله ژیری ( کوچ بسوی گرمسیر ) ، برزه کوهی ( آهنگ ویژه بهاران که مردم گله را برای علف چر با بالای کوه می برند ) )

5 ) موسیقی و ترانه های کار       6 ) موسیقی و ترانه های طنز      7 ) سرودهای مذهبی

1 ) موسیقی و ترانه های غنایی و عاشقانه :

  این بخش شامل توضیحاتی در مورد این گونه از موسیقی محلی لرستان و مقام های مربوط به این گونه است :

الف ) هل پرکه                  ب ) سنگین سماع            پ ) هل پرکه یا هل پرکان              ت ) دوپا                ث ) سه پا              ج ) شانه شکی                    چ ) اوشاری            ح ) علی دوسی ( علیسونه )                   خ ) عزیز بگی         د ) شیرین خسرو           ذ ) میرونه یا میر بگی یا میرنوروزی                   ر ) ساری خوانی         

و در ادامه هر کدام از آن ها را به همراه آوازها و ابیات با معنی فارسی و  برخی تلفظ انگلیسی توضیح می دهد.

ب ) آوازهای سنگین سماع :

آوازهایی که در سنگین سماع به آن اشاره میشود و توضیحاتی پیرامون آن می آید عبارتند از :

کیو دار - هی لاؤ  -  بنا بنا - بزران - لوه لوه - سیت بیارم  - هربزازکه - گرجی نیم گرجی - رنگینه -  قدم خیر  -زلفی - شکر - حنیفه - خالو ریوار -  مریم مریم -  کش طلا  صنم گل - خوری لار -  منیژه

آوازهای مربوط به مقام دوپا :

سوزه سوزه         بالابرز         کشکله شیرازی

آوازهای مربوط به مقام سه پا :

هالو گنم خره                 شیرین سوزه               لرزم لرزان               کلنجه زرد

آوازهای مربوط به مقام شونه شکی :

آمان گلیا

آوازهای مربوط به علیسونه :

ایمروز و قیم لیل و خرامان ))

موسیقی و ترانه های حماسی :

این بخش از کتاب موسیقی و ترانه های حماسی را جهت دو منظور ساخته شده می داند :

نخست :  به مقصود تهییج و تشویق ایلات و عشایر به شرکت و حضور در نبرد و جنگ

دوم :  آن دسته از آوازها و ترانه هایی که به منظور حفظ و زنده ماندن یاد برخی شخصیت های حماسی صورت گرفته

در ادامه موسیقی حماسی را به دو بخش موسیقی حماسی بدون کلام و موسیقی حماسی با کلام تقسیم می کند.

الف ) موسیقی حماسی بدون کلام :

برای تهییج در میدان نبرد بوده است و به مقام هایی مانند : مقام سحری -  مقام نقاره  - مقام شاره را  -  مقام جنگه را  -  مقام سوار هو  - 

ب ) موسیقی با کلام حماسی :

در رثاء شخصیت های حماسه آفرین لرستان سروده شده اند و مقام های مانند :  کریم خانی  -  ظفر سلطانی  -  علیرضا خوانی  -  کرمی  -  مرشد خوانی  -  دایه دایه  -  دی بؤه  -

موسیقی با کلام حماسی برخی اوقات به توصیف صحنه های نبرد و مکان وقوع آن ها اشاره دارد مانند  آواز نبرد داداؤه

موسیقی سوگواری :

این موسیقی را هم به دو بخش موسیقی سوگواری بدون کلام و با کلام تقسیم می کند.

موسیقی سوگواری بدون کلام :

مراحل زیر را دارد : سحری  -  پاکتلی  -  چمری  -  شیونی  -  خریوی  - 

چند نمونه قطعه از موسیقی سوگواری : یارهو -  یاری  -  هانای ممد بگ  - های دووت جان دووت  -  کریم خانی  -  ظفر سلطانی  -  طرز  -  گله خاک یا گل و خاکی  -  رارا  -  رارا پیشکوه  -  دنگ دال  -  هوره  -  مور ( مویه )  -  پاوه مویه  - 

موسیقی فصول :

به چند نمونه از این سبک موسیقی لرستان به همراه توضیحاتی نگاه داشته است :

زنگول دار  -  شیر دوشی  -  مشک دوشی  -  دوره هو  -  ماله ژیری  -  مراسم طلب باران

موسیقی و ترانه های طنز :

این بخش بزرگی از تاریخ موسیقی لرستان را در بر گرفته اند و برخی از آنها همراه با حرکات نمایشی موزون بوده است. و نمونه های آن ها را اینگونه معرفی می کند :   کاسمسا  -  هه ناوات  -  إ کمال  -  هه داز هه دز  -  گل بهار  -

موسیقی مذهبی یا سرودهای یارسان :

در بیان این عنوان آمده است که سرودهای یارسان یک سلسله سرودهای دینی بوده که به کلام معروف است.

گذری بر واژه نامه موسیقی لری :

در این بخش نویسنده به بررسی و توضیحاتی در مورد برخی واژه ها و مفاهیم در موسیقی لری نگاهی داشته است، که عبارتند از : اشکاری  -  تنیا باز  -  بازنه  -  چوب بازی  -  جفته  -  دنگ کر  -  دوپا ییله  -  ریش اسبی بازی  -   ساز  -  سازنه  -  سر پا سختک پایار تو خدا با  -  سر چوپی  -  شوا  -  کلیمه  -  کلام وش  - 

بررسی واژه رارا آوای حزن انگیز لرستان :

در مورد رارا این گونه آمده است که رارا ریشه ای بس کهن دارد و در این میان به جایگاه رارا در اوستا ، برهان قاطع ، برخی ابیات حافظ ، برخی ابیات صائب تبریزی و برخی ابیات نظامی گنجوی با ذکر توضیحاتی نظر افکنده است.

قسمت پایانی کتاب پیشینه تاریخی لرستان مربوط است به نت های موسیقی برخی مقام های موجود در لرستان به همراه زیرنویس آن ها و آوانویسی ، نوع ساز ، مقام ، زبان  و مکان رایج .


گردآورنده : کیانوش بیرانوند

دانشجوی مدیریت جهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

منبع: anthropology.ir/


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۳۵

1

کتاب« موسیقی درفرهنگ لرستان»

نوشته:دکتر اسکندر امان الهی بهاروند

کتاب« موسیقی در فرهنگ لرستان» تألیف دکترسکندرامان الهی بهاروند به همت پژوهشگاه مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری کشور و نشرافکار منتشرشده است . این کتاب، پژوهشی درباره‌ی جایگاه موسیقی و کارکردهای آن در فرهنگ مردم لرستان و به ویژه ایلات و عشایر تا پیش از انقلاب اسلامی است که نخست لرستان و تحولات آن بررسی شده سپس موقعیت اجتماعی خنیاگران در گذشته و حال بیان شده است.

موضوع اصلی کتاب موسیقی است که یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگی لرستان بشمار می آید . کتاب در 187صفحه ودر سال 1384چاپ شده و مشتمل بر دو فصل است . فصل اول پیرامون خنیاگران لرستان و فصل دوم در مورد خنیاگری و سنت های مردمی است . درفصل اول ضمن مروری تاریخی برسرزمین لرستان به تحولات اجتماعی و سیاسی از منظر مردم شناختی اشاراتی شده است.

در فصل دوم به نقش موسیقی در جشن عروسی، مراسم سوگواری، مراسم دینی، زندگی روزانه و به هنگام کار، و نیز شاهنامه‌خوانی پرداخته شده است.این کتاب، پژوهشی درباره‌ی جایگاه موسیقی و کارکردهای آن در فرهنگ مردم لرستان و به ویژه ایلات و عشایر تا پیش از انقلاب اسلامی است که نخست لرستان و تحولات آن بررسی شده سپس موقعیت اجتماعی خنیاگران در گذشته و حال بیان شده است.


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۵:۰۶

2

کتاب "جهان مسطح است" نوشته ای درباره جهانی شدن است ومولف کتاب توماس.ال فریدمن ، نویسنده پرکار نشریات معتبرآمریکا مانند نیویورک تایمز است وی  نشان می‌دهد چگونه وضعیت دنیادر عصر جهانی شدن تغییر می‌کند و جهانی شدن چه حوزه‌هایی را دربرمی‌گیرد و جهان از کروی بودن کریستف کلمب به سطحی بودن دوره دیجیتالی و اینترنتی رسیده است. به همین دلیل کتاب در شش فصل سامان یافته است.

فصل نخست به این موضوع می پردازدکه جهان چگونه مسطح شد؟ فصل دوم؛ آمریکا و جهان مسطح، فصل سوم؛ کشورهای در حال توسعه و جهان مسطح،  فصل چهارم؛شرکت ها و جهان مسطح، ،فصل پنجم؛ ژئوپولوتیک و جهان مسطح و در نهایت  فصل ششم فرایند و پندارورزی مورد بحث قرار می‌گیرند.

این کتاب از سوی نشر هرمس منتشر شده که ترجمه آن آقای احمد عزیزی کرده بوده است که سابقه 2 دوره نماینده مجلسی پست های مهمی در وزارت خارجه را بعهده داشته است.

احمد عزیزی مترجم کتاب «جهان مسطح است» گفت: ترجمه کتاب از ثمرات دوران بیکاری و بازنشستگی است. در این کتاب فرایند یکپارچگی جهان به سه دوره تقسیم می‌شود.

دوره نخست از 1492 تا 1800 دوره‌ای است که جهان از بزرگ به میانه تبدیل می‌شود، از 1800 تا 2000 جهان از میانه به کوچک تبدیل می‌شود و از 2000 به بعد جهان از کوچک به ریز تبدیل شده است. این سه برهه، دوره‌ای است که فریدمن با همان قلم ژورنالیستی همراه با مثال‌ها، اطلاعات و آمارها برای ما این مسأله را بازگشایی می‌کند.

به گفته عزیزی در این کتاب چند نقشه محوری وجود دارد و  نویسنده به دوره کوچک شدن جهان به ریز و از سال 2000 به بعد اشاره می‌کند و نشان می‌دهد برخلاف دوره‌های قبلی که محور و موتور اصلی جهانی‌شدن ،ابتدا کشورها بودند، امروزه شرکت‌ها و افراد هستند و این مسأله تحول بزرگی است که از سال 2000 به بعد رخ داده و ما در سایه این تحولات شاهد تغییرات و تحرکات بسیار عظیمی در قرن 21 هستیم.

مقصود فریدمن از مسطح بودن به مفهوم کاهش موانع تجاری و سیاسی در پرتوپیشرفت های  تصاعدی فناورانه در حوزه دیجیتال است جهانی شدن بیش از آنکه نتیجه عملکرد افراد است که از طریق رایانه خود در عرصه جهانی به رقابت پرداخته اند.

این کتاب به علاقه مندان به مباحث جهانی شدن و تاریخ قرن آینده توصیه می شود.

 


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۱۴

1


 

 

 

 

 

 

 

 نام کتاب : چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم؟

نویسنده : رضا فریدون نژاد

توضیحات : همگی ما دارای ضعف ها و کاستی هایی می باشیم چرا که طبیعتمان اینطور ایجاب می کند. این نقاط ضعف در تخریب حواس پنجگانه، منطق و تجارب حاصله بشریت تاثیرگذار بوده و سبب به دردسر افتادنط و از دست رفتن اعتبار و احترام انسان می گردد. همه افراد یک سری عادات شخصی در زندگی دارند. خوب یا بد.

نکته اصلی اینجا است که باید دانست این عادت ها چه موقعی ممکن است از کنترل خارج شده و باعث نابودی گردند. برخی از افراد قادر به تشخیص این موضوع نیستند و همین امر موجب از بین رفتن آنها می شود. در این کتاب با مفیدترین روشهای ترک عادات بد و منفی آشنا خواهید شد ، با بکار بستن این روشها و داشتن خواست و اراده قوی مطمئن باشید هر عادت بدی را می توانید ترک نمایید.

  

2


نام کتاب : چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم؟

نویسنده : رضا فریدون نژاد

توضیحات : تا به حال متوجه شده ای که گاهی آنچه را بدان نیاز داری ، ناگهان از جایی که انتظارش را نداری سر می رسد ؛ مانند تلفنی نامنتظر ؟ یا یکدفعه اتفاقی، کسی را در خیابان می بینی که در فکرش بوده‌ای ؟ آیا تا به حال در مورد افرادی شنیده ای که به طور مکرر درگیر مناسباتی بد می شوند و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان می شود ؟ قانون جذب برای این دسته از آدمها هم کار می کند .

در زندگی همان چیزهایی را به سوی خود جذب می کنم که انرژی و حواس و توجهم را به آن معطوف می کنم ؛ چه آن را بخواهم چه نخواهم .هر انسانی امواج خوب یا بد دارد . در واقع ما دائم در حال ارتعاش هستیم . اگر تو ذوق زده ، خرسند ، قدر دان ، شاکر یا مفتخر باشی؛ امواج مثبت بیرون می دهی و اگر عصبانی ، غمگین ، ناامید و سرخورده باشی و احساس بیهودگی ، بد بیاری یا شکست خوردگی کنی؛ امواج منفی از خودت بیرون می دهی .بسیار مهم است که با ارتعاشات خود در تماس و از آن آگاه باشی چون آنچه را از خودت ساطع می کنی؛ قانون جذب ، بیشتر از همان را به تو برمی گرداند .


3

 

نام کتاب : قورباغه‌ات را ببوس

نویسنده : برایان تریسی و کریستینا تریسی

توضیحات : همانطور که ویلیام شکسپیر می‌گوید: “هیچ چیزی وجود ندارد، تنها فکر است که آن را به وجود می‌آورد.” شما اینجا، روی این کره خاکی هستید تا کاری خارق‌العاده با زندگیتان انجام دهید، تا خوشحالی و لذت، ارتباطات عالی، سلامتی در سطح خوب، موفقیت کامل و رضایت کامل را تجربه کنید.

پس، چه چیزی مانع شما می‌شود؟ چرا هم اکنون زندگی رویایی‌تان را ندارید؟ چه چیزی مانع شما می‌شود؟ اگر می‌خواهید دلیل شادی یا ناراحتی، موفقیت یا عدم موفقیت، پیروزی یا شکست خود را بدانید، بروید و به نزدیکترین آینه نگاه کنید. جواب آنجاست. کیفیت تفکراتتان درباره‌ی کسی که در آینه می‌بینید به طور گسترده‌ای کیفیت زندگیتان را تعیین می‌کند. اگر دیدگاهتان را نسبت به خودتان تغییر دهید، زندگیتان را به سرعت تغییر می‌دهید.

متن کتب فوق در قسمت کتب الکترونیکی ، سایت نشریه الکترونیکی موجود استتاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۵:۰۵

کتب تازه منتشر شده

چهار کتاب جدید منتشر شدند ، بعد از مدت‌ها دو مجموعه شعر تازه از «حسین سناپور» راهی ویترین کتاب‌فروشی‌ها شده است ، مجموعه شعرهای «آداب خداحافظی» و « خانه‌ی این تابستان» از صبح شنبه دوم آذرماه روی سایت « نشرچشمه» در دسترس قرار گرفته است .


2
              1

 پیش از این اولین مجموعه شعر او با عنوان «سیاهه‌ی من» از سوی «نشرچشمه» در سال 1389 منتشر شده بود.

«آداب خداحافظی» دومین مجموعه شعر سناپور است که در 91 صفحه منتشر می‌شود، شاعر در این مجموعه 46 شعر گنجانده است. آخرین شعر این مجموعه چهارم مهرماه 89 سروده شده است و «آداب خداحافظی» تقریباً سه‌ سال برای دریافت مجوز نشر در انتظار مانده بود .

همچنین سومین مجموعه شعر سناپور با عنوان «خانه‌ی این تابستان» نیز بعد از یک سال انتظار بالاخره مجوز گرفت و منتشر شد . در این مجموعه 88 شعر از آخرین شعرهای این شاعر و داستان‌نویس آمده است. شعرهای این دو مجموعه در قالب شعر سپید سروده شده‌اند و از سوی نشر «زاوش» منتشر شده‌اند .

4

«دوشنبه» تازه‌ترین رمان «آراز بارسقیان» نیز منتشر شد. «دوشنبه» در واقع ادامه‌ای است بر رمان «یکشنبه‌«‌ی این نویسنده. در رمان «دوشنبه» بی‌این‌که نامی از قهرمان «یکشنبه» به میان بیاید، روایت یک روز از زندگی پُر از بالاوپایین همان مرد را دوباره در یک پرده‌ی طولانی می‌خوانیم. در یک دوشنبه‌ی مردادماه ، روزى گرم و طولانی، قهرمان داستان ساعت 7 صبح از خانه بیرون می‌زند و تا ساعت 12 شب او را دنبال می‌کنیم. مرد داستان همه‌ی زندگی‌اش را روی دایره می‌ریزد، از شغلی که انتخاب کرده تا همه‌ی درگیرى‌های عاطفی و خانوادگی که گرفتارش شده و تمام روز او را در خیابان‌های تهران این‌سو و آن‌سو می‌کشد . قهرمان رمان «دوشنبه» خواننده را همراه خودش در خیابان‌های تهران می‌کشد، و یک رمان شهری تمام‌عیار از دل این گشت‌وگذارها و نگرانی‌ها و این‌سو و آن‌سو رفتن‌ها روی کاغذهای بارسقیان جان می‌گیرد. قهرمان داستان او شبیه همان زندگی ملال‌آور و روزمره‌ی آدم‌های همین شهر را از سر می‌گذراند. او نماد مسلم آدم‌های شهرنشین جایی از جنس کلان‌شهر تهران است، زندگی‌یى که هر لحظه رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرد و یک‌ روز صبح، راوی مثل هر کدام از آدم‌هایی شبیه خودش در این شهر ، می‌بیند که هیچ هدفی ندارد. راوی قصه‌ی او به قول منتقدان رمان اولش، «یکشنبه»، «زیادی واقعی هستند.»

3

چهارمین کتاب از سری تازه‌های کتاب «اندوه مونالیزا» است. «شاهرخ گیوا» پیش از این رمان «مونالیزای منتشر» را روانه‌ی بازار کرده بود و حالا با «اندوه مونالیزا» به نوعی مضمونی مشابه را در همان سیر تاریخی دنبال می‌کند، «گیوا» درباره‌ی رمان تازه‌اش می‌گوید: «این رمان به نوعی یک نقد سیاسی و اجتماعی است. در "اندوه مونالیزا" داستان در برهه‌ی زمانی مشخصی رخ می‌دهد، از ابتدای روزگار پهلوی تا اوایل دهه‌ی هفتاد سیر زندگی و سرنوشت یک خانواده‌ی ایرانی بررسی می‌شود.»

گیوا، اولین رمانش را با نام «مونالیزای منتشر» در سال 1387 راهی بازار کتاب کرد؛ او حالا درباره‌ی دومین رمانش «اندوه مونالیزا» می‌گوید : «داستان این کتاب درباره‌ی خانواده‌ای است که در محله‌ای از تهران زندگی می‌کنند و هنگامی که شهرداری می‌خواهد خانه را برای احداث پل خراب کند، شخصیت اصلی داستان از زاویه‌ی نگاه اول‌شخص، روزگار ساخته شدن خانه را در ذهن مرور می‌کند. در واقع رویدادهای داستانی در رجوع به گذشته‌ی شخصیت اصلی داستان و خاطرات او شکل می‌گیرند. ‌افزون بر این، شرح موقعیت‌های داستانی در قسمت‌هایی، بر ماجرایی عاشقانه مبتنی است و از این طریق پیش می‌رود.» نویسنده در این کتاب سعی داشته علاوه‌بر شرح عشق‌های پرشور ، اتفاقات تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی دوران قاجار، پهلوی و زمان حال را هم منعکس کند. «مونالیزای منتشر» جوایز ادبی مهرگان و رمان متفاوت سال 1387 را کسب کرده است.مجموعه داستان «مسیح ، سین ، فنجان قهوه و سیگار نیم‌سوخته» دیگر اثر داستانی گیوا است .


تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱:۰۷

نشریات تخصصی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات

1

ماهنامه پیوست:

ماهنامه  در زمینه اطلاع رسانی پژوهشی ، تحلیلی و فرهنگی است که مسائل حوزه ارتباطات را با دید تخصصی تحلیل می نماید،این نشریه هر ماه یکبار چاپ شده و قیمت هر جلد آن 1000هزار تومان می باشد نشریه از قسمت های مختلفی مانند ، گزارش ماه ، باشگاه مدیران ، خدمت و تجارت ، کتابخانه ، راه حل و پیوست جهان تشکیل شده است.مطالب مجله پیوست ، برروی سایت www.peivast.com  قابل مشاهده می باشد .مطالب این مجله ، به کلیه علاقه مندان حوزه ارتباطات توصیه می شود .

کامپیوتر و ارتباطات

ماهنامه کامپیوتر و ارتباطات :

 ماهنامه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات است که مسائل حوزه ارتباطات را با دانش و اطلاعات روز معرفی می کند این نشریه هر ماه یکبار چاپ شده و قیمت هر جلد آن 3500تومان می باشد نشریه از قسمت های مختلف مانند: سرمقاله ، اخبار ، دنیای دیجیتال ، دنیای وب و اینترنت ، دنیای شبکه و مخابرات ، دنیای امنیت تشکیل شده است مطالب مجله کامپیوتر و ارتباطات ، برروی سایت WWW.CCW.IR قابل مشاهده می باشد.

مطالب این مجله به کلیه علاقه مندان حوزه ارتباطات توصیه می شود.

ارتباطات

ماهنامه  ارتباطات  :

ماهنامه ارتباطات توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در زمینه های علمی،فرهنگی ، مخابراتی و آموزشی هرماه یکبار منتشر می شود و در بین کارکنان شرکت های مخابرات کل کشور توزیع می گردد . نشریه از قسمت های مختلف مانند سرمقاله، ماه نوشت ، اقتصاد ، مدیریت ، فرهنگ و ارتباطات بین المل، دانش ، گزارش ویژه ، بازار و خدمات ، جامعه ، بازتاب ارتباطات تشکیل شده است.مطالب مجله ارتباطات برروی سایت WWW.TCI.IR  قابل مشاهده می باشد.

مخابرات و ارتباطات

ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات :  

 ماهنامه خبری ، تحلیلی، آموزشی و تخصصی در حوزه مخابرات است که به موانع و مشکلات شرکت ها بر سر راه اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری می پردازد این نشریه هر ماه یکبار چاپ شده و قیمت هر جلد آن 3000 تومان می باشد این نشریه از قسمت های مختلفی مانند اخبار ، ویژه ، مدیریت جامعه ، تاریخ مخابرات ، فناوری اطلاعات ، فناوری ، فراخ باند، آموزش ، معرفی شرکت ها تشکیل شده است مطالب نشریه دنیای مخابرات و ارتباطات برروی سایت WWW.TELMAG.IR قابل مشاهده می باشد.تاریخ بروزرسانی : ۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱:۰۷
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیام لرستان ( روابط عمومی شرکت مخابرات لرستان) می باشد.